Συνέδριο και Έκθεση Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας “ΚΥΦΕΑΣ”


Project Description

Το Συνέδριο και Έκθεση Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας “ΚΥΦΕΑΣ” αποτελείται από έκθεση προϊόντων και λύσεων, παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων για όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες (Αγορές και Προγραμματισμός, Μεταφορές, Μονάδες Παραγωγής, Αποθήκευση και Διανομή, Πώληση και Εξυπηρέτηση του αγοραστή).

Οι ομιλητές παρουσιάζουν αποτελέσματα ερευνών για τα σημαντικά ζητήματα στην Κύπρο, προτείνουν βέλτιστες πρακτικές και παρουσιάζουν case studies της αγοράς και προτείνουν λύσεις για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι εταιρείες στην καθημερινότητα αλλά και θέματα εθνικής στρατηγικής Logistics.

Project Details

Let’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.