Εθνικά Βραβεία Αθλητισμού «ΚΟΑ»


Project Description

Τα Εθνικά Βραβεία Αθλητισμού «ΚΟΑ» που διοργανώνονται για πρώτη φορά από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είναι ένας καινούργιος θεσμός που στόχο έχει να αποδίδει τιμές σε ανθρώπους, θεσμούς και οργανισμούς, για την προσφορά τους στην αναβάθμιση και προώθηση του πνεύματος και της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τον αθλητισμό.


Επιπρόσθετα, ο θεσμός επιβραβεύει πρόσωπα και οργανωμένα σύνολα που έχουν αποδείξει την αφοσίωσή τους στην αναβάθμιση του αθλητισμού στη χώρα μας, στην ανάπτυξη του αθλητικού προϊόντος και τουρισμού και στη βελτίωση της ευρύτερης κοινωνίας ή υποσυνόλων της μέσω του αθλητισμού, με σταθερή προσφορά και διαχρονική εμπλοκή.

 

Project Details

Let’s Get in Touch

We’re interested in talking
about your business.